تمامی کالاهای ارائه شده در این سایت از برند دیناپارت می باشد . دیناپارت مفتخر است کلیه محصولات خود را از معتبرترین تولید کنندگان داخلی و خارجی تهیه نموده و از اقلام مورد تایید خودروساز در محصولات خود استفاده می نماید.

کلیه محصولات این سایت تحت پشتیبانی شرکت دیناپارت میباشد و طبق ضوابط و مقررات شرکت دیناپارت به هر محصول جایگزین اختصاص یافته  و حتی در صورت تشخیص کارشناس خسارت وارده شده پرداخت می گردد.